ADAM APP POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ

Tyto zásady ochrany soukromí upravují způsob, jakým Anywhere s. r. o. shromažďuje, používá, udržuje a nakládá s informacemi získanými od uživatelů (dále jen "uživatel") internetových stránek http://www.adamapp.cz/ (dále “stránky"). Tyto zásady ochrany soukromí se vztahují ke všem produktům a službám nabízených společností Anywhere s. r. o..

Osobní identifikační údaje

Můžeme shromažďovat osobní identifikační údaje od uživatelů více různými způsoby, včetně, ale ne výlučně v případě, že uživatelé navštíví naše stránky, zaregistrují se na stránkách, a v závislosti na tom jsou uskutečněny a využity činnosti, služby, funkce a zdroje, které jsou poté zpřístupněny na našich stránkách. Uživatelé mohou být požádáni o e-mailovou adresu. Budeme shromažďovat osobní identifikační údaje od uživatelů pouze v případě, že tyto informace dobrovolně předají nám. Uživatelé mohou vždy odmítnout poskytnutí osobních identifikačních údajů, což jim ale může zabránit v účasti na některých činnostech na našich stránkách.

Neosobní identifikační údaje

Můžeme také shromažďovat neosobní identifikační údaje o uživatelích v případě jejich interakce s našimi stránkami. Neosobní údaje mohou obsahovat jméno internetového prohlížeče, typ počítače a technické informace o uživateli, čímž jsou myšleny informace související s připojením na naše stránky, jako je operační systém, poskytovatel internetového připojení a další podobné informace.

Cookies webového prohlížeče

Naše stránky mohou zvýšit uživatelský komfort používáním "cookies". Uživatelův webový prohlížeč umístí cookie na pevném disku pro účely uchování záznamů a sledování informací o nich. Uživatel si může nastavit ve svém webovém prohlížeči, aby cookies odmítal nebo jej upozorňoval, když se cookies odešlou. Pokud tak učiní, nemusí veškeré funkce stránek pracovat správně.

Jak jsme zvyklí shromažďovat informace

Anywhere s. r. o. může shromažďovat a užívat uživatelovy osobní údaje k následujícím účelům:

Jak chráníme vaše informace

Přijali jsme vhodná opatření pro sběr dat, skladování a zpracování postupů a bezpečnostních opatření na ochranu proti neoprávněnému přístupu, změně, prozrazení nebo zničení vašich osobních údajů, uživatelského jména, hesla, informace transakcí a dat uložených na našich stránkách.

Sdílení vašich osobních informací

Neprodáváme, neobchodujeme ani nepůjčujeme osobní informace uživatelů třetím stranám. Můžeme sdílet obecné souhrnné demografické informace, které nejsou spojeny s žádnými osobními identifikačními informacemi návštěvníkům, uživatelům, našim obchodním partnerům, důvěryhodným přidruženým společnostem a inzerentům pro výše uvedené účely.

Změny ochrany soukromí

Anywhere s. r. o. má pravomoc kdykoliv tyto zásady ochrany soukromí změnit. Pokud bychom tak učinili, změny by byly dopsány s příslušným datem na konec tohoto dokumentu a zaslali bychom vám informativní e-mail. Doporučujeme uživatelům pravidelně kontrolovat tyto stránky, aby zůstali informováni o tom, jak pomáháme chránit jejich soukromé údaje, které nám poskytli. Berete na vědomí a souhlasíte, že přebíráte zodpovědnost za přečtení těchto zásad ochrany soukromí, že budete pravidelně tyto informace sledovat a brát na vědomí změny.

Váš souhlas s těmito podmínkami

Používáním této stránky, dáváte najevo svůj souhlas s touto politikou a podmínkami služby. Pokud nesouhlasíte s touto politikou, prosím, nepoužívejte naše stránky. Vaše další používání těchto stránek i po zaznamenání změn této politiky bude považováno za váš souhlas s těmito změnami.

Kontaktujte nás

Máte-li nějaké otázky ohledně této politiky ochrany soukromí, praktikách stránek nebo vašim souhlasem se stránkami, prosím kontaktujte nás na: Anywhere s.r.o.

http://www.anywhere.cz
Anywhere s.r.o.
Jaselská 6 160 00 Praha 6 - Bubeneč
Tel: (+420) 224 310 808
support@anywhere.cz

Tento dokument byl aktualizován 20. Května 2014

© 2014 Anywhere s.r.o.